Parkkialueet

Parkkialueiden maalauksista huolehtiminen on yksi osa asianmukaista kiinteistöhuoltoa. Selkeät ja uudenkarheat ajorata- ja parkkimerkinnät antavat hyvän ensivaikutelman yrityksen toimitiloissa vierailevalle. Toiminnassamme käytämme ajantasaista ja laadukasta kalustoa. Maalit, joita käytämme jokapäiväisessä toiminnassamme, ovat tieliikenneviraston (laatujärjestelmä TIEH 2200014-08) yleisesti hyväksymiä tähän tarkoitukseen käytettäviä maaleja.

Erikoismerkinnät

Jokainen parkkialue on erillinen kokonaisuutensa. Tyypilliseen urakkaan kuuluvat parkkiruutujen ja suojateiden maalaus. Näiden lisäksi lähes poikkeuksetta asiakkaalla on erityistarpeita, esimerkiksi sähköautoille tehtäviä erillisiä parkkipaikkoja. Upek toimittaa asiakkaan tarpeisiin vastaavia erikoismerkintätöitä aina sähköautopaikoista erilaisten varoalueiden maalaamiseen asti.

Logistiikka- ja parkkihallit

Erilaisissa teollisuushalleissa lattiamerkintöjen merkitys on suuri. Kun työteho ja -nopeus on huipussa, auttavat asianmukaiset ja selkeät merkinnät työntekijöiden toimintaa. Tyypillisesti asiakkaidemme toimitiloissa työskentelevät yhdistetysti sekä erilaiset koneet, että ihmiset. Siksi työturvallisuuden varmistamisesksi on oleellista, että esimerkiksi trukkien ajoradat on on selkeästi rajattu ja mahdolliset tapaturmat pystytään näin välttämään.

Parkkihalleissa oleellista on parkkipaikkojen ja ajoratojen erottaminen toisistaan. Useasti toteutamme myös suuntanuolia liikennemerkkien tueksi. Näin ollen parkkihallin käyttäjäkokemuksesta tulee selkeämpi ja turvallisuustekijät ovat paremmin huomioitu.
Työssämme käytämme 2-komponentti epokseja, jotka ominaisuuksiensa takia takaa pitkän elinkaaren kovankin rasituksen alla. Logistiikka- ja parkkihalleihin lattiamerkinnät tehdään yleensä asiakkaan toimittamien suunnitelmien pohjalta. Haasteena lattiaviivojen toteuttamisessa on varsinaisen työsuoritteen sovittaminen asiakkaan tuotannon kanssa yhteensopivaksi. Olemme kuitenkin tottuneet tähän, ketterällä kokonaistoimituksella päästään varmasti kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen.

Scroll to Top